Hermína Týrlová

Hermína Týrlová

1961 

·  Documentary / Short

Edisonline

Příběh první dámy animovaného filmu, jež celý svůj život zasvětila dětské tvorbě. Snímek představuje vnitřní vývoj animační poetiky Hermíny Týrlové se zvýrazněním estetických i technologických problémů řady experimentů, u nichž stála i ve světovém kontextu jako první. Pro svá díla si sama volila náměty, psala scénáře a mnohdy i vyráběla rekvizity. Vyzkoušela celou škálu materiálů – od dřeva přes plast, vlnu, kámen, modurit, textilie až po vizovické pečivo. Ústřední linií vyprávění se stává právě animační specifikum její tvorby blízké dětskému světu, podpořené také rekonstrukčními scénami vzniku animací děl, které byly oceněny na nejvýznamnějších mezinárodních festivalech.