The (r)Evolutionary Films of Ruben Östlund

Nekompromisný švédsky režisér Ruben Östlund vo svojich dielach nastavuje zrkadlo súčasnej západnej spoločnosti. Jeho rané filmy ako Mongoloid s gitarou (2004), V moci davu (2008) a Hra (2011) odcudzujú našu (zdanlivo) známu každodennosť. Snímky Vyššia moc (2014) a Štvorec (2017) zase ponúkajú prístupnejšie, ale stále provokatívne a ostro satirické portréty mužnosti a života vyššej triedy v súčasnej Európe.

Force Majeure

Involontaires

Play

The Guitar Mongoloid

The Square