(r)Evolučné filmy Rubena Östlunda

Nekompromisný švédsky režisér Ruben Östlund vo svojich dielach nastavuje zrkadlo súčasnej západnej spoločnosti. Jeho rané filmy ako Mongoloid s gitarou (2004), V moci davu (2008) a Hra (2011) odcudzujú našu (zdanlivo) známu každodennosť. Snímky Vyššia moc (2014) a Štvorec (2017) zase ponúkajú prístupnejšie, ale stále provokatívne a ostro satirické portréty mužnosti a života vyššej triedy v súčasnej Európe.

Vyššia moc

V moci davu

Hra

Mongoloid s gitarou

Štvorec