Cinema for the climate

Kolekci filmů za klima reprezentují tituly, které nejen upozorňují na důsledky jednání společnosti pro životní prostředí a naši budoucnost, ale rovněž nabízejí vizionářský pohled do hlubin kosmu, odhalování kořenů existence člověka, jakož i poznávání tichého světa pod mořskou hladinou. Nejvýmluvnějším filmem z této sekce je dokument o švédské aktivistce Gretě Thunbergové, jež stojí v čele globálního hnutí, upozorňující na hrozivá nebezpečí globálního oteplování a nutnost rychlých řešení.

The Odyssey

Voyage of Time: Life Journey

The Emperor's Journey

The Salt of the Earth

Tanna

Who We Were

Alcarràs

The Pearl Button

Woman at War

I Am Greta